EkumenickýJán21,18

Ján 21:18

Evanjelium podľa Jána

Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zo­star­neš, vy­strieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nech­ceš.


Verš v kontexte

17 Spýtal sa ho aj tretí raz: Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa za­rmútil, že sa ho po tretí raz pýtal: Máš ma rád? , a od­povedal mu: Pane, ty vieš všet­ko, ty dob­re vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu po­vedal: Pas moje ov­ce! 18 Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zo­star­neš, vy­strieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nech­ceš. 19 To po­vedal, aby naz­načil, akou sm­rťou os­lávi Boha. Keď to po­vedal, vy­zval ho: Na­sleduj ma!

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

18 Ameň, ameň ti hovorím, že keď si bol mladší, opasovával si sa sám a chodieval si, kde si chcel; ale keď sa zo­starieš, vy­strieš svoje ruky, a iný ťa opáše a po­vedie, kam nech­ceš.

Evanjelický

18 Veru, veru ti hovorím: Do­kiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel; ale keď zo­star­neš, vy­strieš ruky a iný ťa opáše a po­vedie, kam nech­ceš.

Ekumenický

18 Amen, amen, hovorím ti: Kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zo­star­neš, vy­strieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nech­ceš.

Bible21

18 Amen, amen, říkám ti: Když jsi byl mladší, ob­lékal ses a cho­dils, kam jsi chtěl. Až ze­stárneš, roz­přáh­neš ru­ce, ob­lékne tě jiný a po­ve­de tě, kam nechceš.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček