EkumenickýJán21,12

Ján 21:12

Evanjelium podľa Jána

Ježiš im po­vedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov sa ne­od­vážil opýtať sa ho: Kto si ty? , lebo všet­ci vedeli, že je to Pán.


Verš v kontexte

11 Šimon Peter teda vstúpil na loď a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­po­tr­hala. 12 Ježiš im po­vedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov sa ne­od­vážil opýtať sa ho: Kto si ty? , lebo všet­ci vedeli, že je to Pán. 13 Ježiš pri­stúpil, vzal chlieb a podával im. Podob­ne aj rybu.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 Potom im po­vedal Ježiš: Poďte, raňaj­kuj­te! A ni­ktorý z učeníkov ne­opovážil sa opýtať sa ho: Kto si ty? Lebo vedeli, že je Pán.

Evanjelický

12 Ježiš im riekol: Poďte a jedz­te! A ani jeden z učeníkov sa Ho ne­od­vážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán.

Ekumenický

12 Ježiš im po­vedal: Poďte sa najesť! A ani jeden z učeníkov sa ne­od­vážil opýtať sa ho: Kto si ty? , lebo všet­ci vedeli, že je to Pán.

Bible21

12 „Po­jď­te snídat,“ ře­kl jim Ježíš. Nikdo z učedníků se ho ne­od­vážil ze­ptat: „Kdo jsi?“ pro­tože vědě­li, že je to Pán.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček