EkumenickýJán20,27

Ján 20:27

Evanjelium podľa Jána

Po­tom po­vedal Tomášovi: Daj si sem prst a po­zri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku! A nebuď ne­veriaci, ale veriaci!


Verš v kontexte

26 Po ôs­mich dňoch boli učeníci zasa vnút­ri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli za­tvorené, Ježiš prišiel, po­stavil sa do stredu a po­vedal: Po­koj vám! 27 Po­tom po­vedal Tomášovi: Daj si sem prst a po­zri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku! A nebuď ne­veriaci, ale veriaci! 28 Tomáš mu od­povedal: Pán môj a Boh môj!

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

27 A po­tom po­vedal Tomášovi: Daj sem svoj prst a po­zri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď ne­veriaci, ale veriaci!

Evanjelický

27 Po­tom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a po­zri sa na moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku a nebuď ne­veriaci, ale veriaci.

Ekumenický

27 Po­tom po­vedal Tomášovi: Daj si sem prst a po­zri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku! A nebuď ne­veriaci, ale veriaci!

Bible21

27 Po­tom ře­kl To­mášovi: „Po­lož sem prst. Podívej se na mé ru­ce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být ne­věřící a za­čni věřit.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček