EkumenickýJán20,26

Ján 20:26

Evanjelium podľa Jána

Po ôs­mich dňoch boli učeníci zasa vnút­ri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli za­tvorené, Ježiš prišiel, po­stavil sa do stredu a po­vedal: Po­koj vám!


Verš v kontexte

25 Os­tat­ní učeníci mu teda po­vedali: Videli sme Pána! Ale on im od­povedal: Po­kiaľ ne­uvidím na jeho rukách stopy po klin­coch, ak ne­vložím prst do rán po klin­coch a ne­vložím svoju ruku do jeho boku, ne­uverím. 26 Po ôs­mich dňoch boli učeníci zasa vnút­ri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli za­tvorené, Ježiš prišiel, po­stavil sa do stredu a po­vedal: Po­koj vám! 27 Po­tom po­vedal Tomášovi: Daj si sem prst a po­zri si moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do môj­ho boku! A nebuď ne­veriaci, ale veriaci!

späť na Ján, 20

Príbuzné preklady Roháček

26 A po ôs­mich dňoch boli zase vnút­ri jeho učeníci a Tomáš s nimi. V­tedy zase prišiel Ježiš pri za­mknutých dveriach a stal si do pro­stred­ku a po­vedal: Po­koj vám!

Evanjelický

26 Po ôs­mich dňoch zase boli Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli za­tvorené, a po­staviac sa do pros­tried­ku, riekol im: Po­koj vám!

Ekumenický

26 Po ôs­mich dňoch boli učeníci zasa vnút­ri a Tomáš bol s nimi. Hoci dvere boli za­tvorené, Ježiš prišiel, po­stavil sa do stredu a po­vedal: Po­koj vám!

Bible21

26 O tý­den pozdě­ji byli jeho učedníci znovu uvni­tř a To­máš s ni­mi. Dveře byly za­vřené, ale Ježíš přišel a po­stavil se do­prostřed se slovy: „Pokoj vám.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček