EkumenickýJán2,2

Ján 2:2

Evanjelium podľa Jána

Na svad­bu po­zvali aj Ježiša a jeho učeníkov.


Verš v kontexte

1 Na tretí deň bola svad­ba v Káne Galilej­skej a bola tam aj Ježišova mat­ka. 2 Na svad­bu po­zvali aj Ježiša a jeho učeníkov. 3 Keď sa minulo víno, po­vedala Ježišovi jeho mat­ka: Ne­majú vína.

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

2 A po­zvaný bol na svad­bu i Ježiš i jeho učeníci.

Evanjelický

2 Po­zvali na svad­bu aj Ježiša a Jeho učeníkov.

Ekumenický

2 Na svad­bu po­zvali aj Ježiša a jeho učeníkov.

Bible21

2 a na svat­bu byl po­zván také Ježíš a jeho učedníci.

EkumenickýJán2,2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček