EkumenickýJán2,15

Ján 2:15

Evanjelium podľa Jána

Urobil si z povrázkov bič a všet­kých vy­hnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly


Verš v kontexte

14 V chráme našiel tých, čo predávali voly, ovce a holuby, i peňazomen­cov, čo tam sedeli. 15 Urobil si z povrázkov bič a všet­kých vy­hnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly 16 a tým, čo predávali holuby, po­vedal: Od­nes­te to od­tiaľto! Nerob­te tržnicu z domu môj­ho Ot­ca!

späť na Ján, 2

Príbuzné preklady Roháček

15 a spravil zo šarinových motúzov bič a vy­hnal všet­kých z chrámu, aj ovce a voly, a peňazomen­com po­vy­sýpal peniaze a ich stoly pop­rev­racal

Evanjelický

15 A urobil si bič z po­vráz­kov, vy­hnal z chrámu všet­kých, aj ovce a voly, peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly;

Ekumenický

15 Urobil si z povrázkov bič a všet­kých vy­hnal z chrámu, aj ovce a voly. Peňazomen­com roz­hádzal peniaze a pop­rev­racal stoly

Bible21

15 Teh­dy si z pro­vazů upletl bič a všech­ny z chrá­mu vy­hnal i s ov­ce­mi a vo­ly. Směnárníkům roz­házel peníze a zpřevracel sto­ly

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček