EkumenickýJán17,24

Ján 17:24

Evanjelium podľa Jána

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pre­tože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.


Verš v kontexte

23 ja v nich a ty vo mne, aby boli tak do­konale jed­no, aby svet po­znal, že si ma ty po­slal a za­miloval si si ich tak ako mňa. 24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pre­tože si ma miloval ešte pred stvorením sveta. 25 Spravod­livý Otče, svet ťa ne­poz­nal, ale ja som ťa po­znal a aj títo po­znali, že si ma ty po­slal.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

24 Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby, kde som ja, aj oni tam so mnou boli, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta.

Evanjelický

24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slávu, ktorú si mi dal, pre­tože si ma miloval ešte pred založením sveta.

Ekumenický

24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pre­tože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

Bible21

24 Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby vi­dě­li slávu, kte­rou jsi mi dal, ne­boť jsi mě mi­loval před stvořením svě­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček