EkumenickýJán17,23

Ján 17:23

Evanjelium podľa Jána

ja v nich a ty vo mne, aby boli tak do­konale jed­no, aby svet po­znal, že si ma ty po­slal a za­miloval si si ich tak ako mňa.


Verš v kontexte

22 A slávu, ktorú si dal mne, dal som ja im, aby boli jed­no, ako sme my jed­no — 23 ja v nich a ty vo mne, aby boli tak do­konale jed­no, aby svet po­znal, že si ma ty po­slal a za­miloval si si ich tak ako mňa. 24 Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja; aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, pre­tože si ma miloval ešte pred stvorením sveta.

späť na Ján, 17

Príbuzné preklady Roháček

23 ja v nich a ty vo mne, aby boli do­konalí v jed­no, aby svet vedel, že si ma ty po­slal, a že si ich miloval ako si mňa miloval.

Evanjelický

23 Ja v nich a Ty vo mne, aby boli do­konale jed­no, aby svet po­znal, že si ma Ty po­slal a miloval si ich, ako si mňa miloval.

Ekumenický

23 ja v nich a ty vo mne, aby boli tak do­konale jed­no, aby svet po­znal, že si ma ty po­slal a za­miloval si si ich tak ako mňa.

Bible21

23 Já v nich a ty ve mně, aby byli doko­nale jedno a aby svět po­znal, že jsi mě po­slal a že jsi je mi­loval, jako jsi mi­loval mě.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček