EkumenickýJán14,10

Ján 14:10

Evanjelium podľa Jána

Ne­veríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zo­stáva vo mne, koná svoje skut­ky.


Verš v kontexte

9 Ježiš mu po­vedal: Filip, toľký čas som s vami a ne­spoz­nal si ma? Kto videl mňa, videl aj Ot­ca. Ako to, že teraz hovoríš: Ukáž nám Ot­ca? 10 Ne­veríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zo­stáva vo mne, koná svoje skut­ky. 11 Ver­te mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne!

späť na Ján, 14

Príbuzné preklady Roháček

10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám ja hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý pre­býva vo mne, on činí tie skut­ky.

Evanjelický

10 Či ne­veríš, že ja som v Ot­covi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skut­ky.

Ekumenický

10 Ne­veríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zo­stáva vo mne, koná svoje skut­ky.

Bible21

10 Ne­věříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od se­be. To Otec, který ve mně pře­bývá, on působí ty skutky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček