EkumenickýJán1,6

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:6

Evanjelium podľa Jána

Od Boha bol po­slaný človek; volal sa Ján.


Verš v kontexte

5 A to svet­lo vo tme svieti, ale tma ho ne­po­hl­tila. 6 Od Boha bol po­slaný človek; volal sa Ján. 7 Prišiel ako svedok vy­dať svedec­tvo o svetle, aby všet­ci pro­stred­níc­tvom neho uverili.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 Bol človek, po­slaný od Boha, ktorému bolo meno Ján.

Evanjelický

6 Bol človek, ktorého po­slal Boh; menoval sa Ján.

Ekumenický

6 Od Boha bol po­slaný človek; volal sa Ján.

Bible21

6 Od Boha byl po­s­lán člověk jménem Jan.

EkumenickýJán1,6

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček