EkumenickýJán1,5

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:5

Evanjelium podľa Jána

A to svet­lo vo tme svieti, ale tma ho ne­po­hl­tila.


Verš v kontexte

4 V ňom bol život a život bol svet­lom ľudí. 5 A to svet­lo vo tme svieti, ale tma ho ne­po­hl­tila. 6 Od Boha bol po­slaný človek; volal sa Ján.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezad­ržala.

Evanjelický

5 To svet­lo svieti v tme, ale tma Ho ne­po­hl­tila.

Ekumenický

5 A to svet­lo vo tme svieti, ale tma ho ne­po­hl­tila.

Bible21

5 A to svět­lo svítí ve tměa tma je ne­po­hl­ti­la.

EkumenickýJán1,5

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček