EkumenickýJán1,48

Ján 1:48

Evanjelium podľa Jána

Na­tanael sa ho opýtal: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom.


Verš v kontexte

47 Keď Ježiš videl pri­chádzať Na­tanaela, po­vedal o ňom: Hľa, pravý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti! 48 Na­tanael sa ho opýtal: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom. 49 Na­tanael mu po­vedal: Rab­bi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Iz­raela!

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

48 Potom videl Ježiš Na­tanaela ísť k sebe a po­vedal o ňom: Hľa oprav­divý Iz­raelita, v ktorom nieto les­ti.

Evanjelický

48 Po­vedal Mu Na­tanael: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr, ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom.

Ekumenický

48 Na­tanael sa ho opýtal: Od­kiaľ ma po­znáš? Ježiš mu od­povedal: Skôr ako ťa Filip za­volal, videl som ťa, keď si bol pod figov­níkom.

Bible21

48 „Odkud mě znáš?“ ze­ptal se Natanael. „Viděl jsem tě pod fíkovníkem,“ ře­kl mu Ježíš, „ještě než tě Fi­lip zavolal.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček