EkumenickýJán1,44

Ján 1:44

Evanjelium podľa Jána

Filip bol z Betsaidy, On­drejov­ho a Pet­rov­ho mes­ta.


Verš v kontexte

43 Na druhý deň sa Ježiš roz­hodol odísť do Galiley. Našiel Filipa a po­vedal mu: Na­sleduj ma! 44 Filip bol z Betsaidy, On­drejov­ho a Pet­rov­ho mes­ta. 45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefov­ho syna z Nazareta.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

44 Zase nasledujúceho dňa chcel Ježiš vy­j­sť do Galilee a našiel Filipa a po­vedal mu: Poď za mnou!

Evanjelický

44 Ten­to Filip bol z Bet­sai­dy, mes­ta On­drejov­ho a Pet­rov­ho.

Ekumenický

44 Filip bol z Betsaidy, On­drejov­ho a Pet­rov­ho mes­ta.

Bible21

44 (Fi­lip byl z Betsai­dy, měs­ta On­dře­jova a Pet­rova.)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček