EkumenickýJán1,41

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:41

Evanjelium podľa Jána

Ten našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Po­mazaný.


Verš v kontexte

40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra. 41 Ten našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Po­mazaný. 42 Pri­viedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho za­hľadel a po­vedal: Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas, čo v preklade znamená Skala.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

41 A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol An­drej, brat Šimona Pet­ra.

Evanjelický

41 Ten­to našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v pre­klade značí Po­mazaný (čiže Kris­tus),

Ekumenický

41 Ten našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Po­mazaný.

Bible21

41 Ten jako první nale­zl svého bra­t­ra Ši­mo­na. Ře­kl mu: „Naš­li jsme Mesiáše!“ (což je v překla­du Kri­stus)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček