EkumenickýJán1,40

Ján 1:40

Evanjelium podľa Jána

Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra.


Verš v kontexte

39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zo­stali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny. 40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra. 41 Ten našiel najprv svoj­ho brata Šimona a po­vedal mu: Našli sme Mesiáša, čo v preklade znamená Po­mazaný.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

40 A on im po­vedal: Poďte a vidz­te! A tak prišli a videli, kde býva, a zo­stali u neho ten deň; a bolo asi desať hodín.

Evanjelický

40 Jed­ným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a na­sledovali Ježiša, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra.

Ekumenický

40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra.

Bible21

40 Je­den z těch dvou, kteří to od Jana slyše­li a následova­li ho, byl On­dřej, bra­tr Ši­mo­na Pet­ra.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček