EkumenickýJán1,39

Ján 1:39

Evanjelium podľa Jána

Po­vedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zo­stali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny.


Verš v kontexte

38 Ježiš sa ob­rátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni mu po­vedali: Rab­bi — čo v preklade znamená Učiteľ —, kde bývaš? 39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zo­stali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny. 40 Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a šli za Ježišom, bol On­drej, brat Šimona Pet­ra.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 Čo hľadáte? A oni mu po­vedali: Rab­bi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš?

Evanjelický

39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zo­stali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej pod­večer.

Ekumenický

39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zo­stali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny.

Bible21

39 „Po­jď­te se podívat,“ od­po­věděl jim. A tak se šli podívat, kde byd­lí, a toho dne už u něj zůsta­li. Bylo to ko­lem čtvr­té odpo­ledne.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček