EkumenickýJán1,36

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:36

Evanjelium podľa Jána

a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, po­vedal: Hľa, Baránok Boží!


Verš v kontexte

35 Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov, 36 a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, po­vedal: Hľa, Baránok Boží! 37 Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

36 a po­zrúc na Ježiša, ktorý išiel po­mimo, riekol: Hľa, Baránok Boží!

Evanjelický

36 A za­hľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ pre­chádzal, a po­vedal: Aj­hľa, Baránok Boží!

Ekumenický

36 a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, po­vedal: Hľa, Baránok Boží!

Bible21

36 Když uvi­děl Ježíše, jak pro­chází ko­lem, ře­kl: „Hle, Beránek Boží!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček