EkumenickýJán1,34

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:34

Evanjelium podľa Jána

A ja som videl a vy­dávam svedec­tvo, že toto je Boží Syn.


Verš v kontexte

33 Ja som ho ne­poz­nal, ale ten, čo ma po­slal krs­tiť vodou, mi po­vedal: Na koho uvidíš zo­stupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krs­tí Duchom Svätým. 34 A ja som videl a vy­dávam svedec­tvo, že toto je Boží Syn. 35 Na druhý deň Ján zasa stál s dvomi zo svojich učeníkov,

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

34 A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.

Evanjelický

34 A ja som videl a svedčil, že On je Syn Boží.

Ekumenický

34 A ja som videl a vy­dávam svedec­tvo, že toto je Boží Syn.

Bible21

34 Já jsem to vi­děl a vy­dávám svě­de­ctví, že on je Boží Syn.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček