EkumenickýJán1,32

Ján 1:32

Evanjelium podľa Jána

A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval z neba a spočíval na ňom.


Verš v kontexte

31 Ja som ho ne­poz­nal, ale pre­to som prišiel a krs­tím vodou, aby sa stal známym Iz­raelu. 32 A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval z neba a spočíval na ňom. 33 Ja som ho ne­poz­nal, ale ten, čo ma po­slal krs­tiť vodou, mi po­vedal: Na koho uvidíš zo­stupovať Ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krs­tí Duchom Svätým.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

32 A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, so­stupujúceho s neba jako čo by holubicu, a zo­stal na ňom.

Evanjelický

32 Ďalej svedčil Ján hovoriac: Videl som Ducha zo­stupovať z neba ako holubicu a spočinúť na Ňom.

Ekumenický

32 A Ján svedčil: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zo­stupoval z neba a spočíval na ňom.

Bible21

32 Jan vy­dal svě­de­ctví: „Vi­děl jsem Du­cha, jak se­stou­pil z nebe jako ho­lu­bice a zůstal na něm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček