EkumenickýJán1,27

Ján 1:27

Evanjelium podľa Jána

ten, čo pri­chádza po mne; ja nie som hoden roz­viazať mu remienok na obuvi.


Verš v kontexte

26 Ján im od­povedal: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy ne­poz­náte, 27 ten, čo pri­chádza po mne; ja nie som hoden roz­viazať mu remienok na obuvi. 28 Toto sa stalo v Betánii za Jor­dánom, kde Ján krs­til.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 to je ten, ktorý pri­chádza po mne a pred­išiel ma, ktorému som ja nie hoden roz­viazať remienok na jeho obuvi.

Evanjelický

27 Ten, čo pri­chádza po mne, a ja nie som hoden roz­viazať Mu remien­ky na obuvi.

Ekumenický

27 ten, čo pri­chádza po mne; ja nie som hoden roz­viazať mu remienok na obuvi.

Bible21

27 To je ten, který při­chází po mně. Jemu nejsem ho­den ani roz­vázat řemínek sandálu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček