EkumenickýJán1,26

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:26

Evanjelium podľa Jána

Ján im od­povedal: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy ne­poz­náte,


Verš v kontexte

25 Opýtali sa ho: Prečo teda krs­tíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok? 26 Ján im od­povedal: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy ne­poz­náte, 27 ten, čo pri­chádza po mne; ja nie som hoden roz­viazať mu remienok na obuvi.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 A Ján im od­povedal a riekol: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy ne­znáte;

Evanjelický

26 Ján im po­vedal: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy ne­poz­náte.

Ekumenický

26 Ján im od­povedal: Ja krs­tím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy ne­poz­náte,

Bible21

26 „Já křtím vodou,“ od­po­věděl Jan, „ale mezi vá­mi už po­vstal někdo, koho ne­zná­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček