EkumenickýJán1,24

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:24

Evanjelium podľa Jána

Tí vy­slaní boli spomedzi farizejov.


Verš v kontexte

23 Po­vedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vy­rov­naj­te Pánovu ces­tu, 24 Tí vy­slaní boli spomedzi farizejov. 25 Opýtali sa ho: Prečo teda krs­tíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 A po­slaní boli z farize­ov.

Evanjelický

24 A po­slovia boli z farizejov;

Ekumenický

24 Tí vy­slaní boli spomedzi farizejov.

Bible21

24 Ti vy­s­lan­ci patři­li k fa­ri­zeům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček