EkumenickýJán1,20

Ján 1:20

Evanjelium podľa Jána

On vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Mesiáš.


Verš v kontexte

19 Toto je Jánovo svedec­tvo: Keď Židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? 20 On vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Mesiáš. 21 Pýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Po­vedal: Nie som. — Si azda ten prorok? Od­povedal: Nie.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 A vy­znal a nezap­rel, a vy­znal: Ja nie som Kris­tus.

Evanjelický

20 Vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Kris­tus.

Ekumenický

20 On vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Mesiáš.

Bible21

20 Ne­odmí­tl jim pří­mou od­po­věď. „Já nejsem Mesiáš,“ pro­hlásil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček