EkumenickýJán1,19

Ján 1:19

Evanjelium podľa Jána

Toto je Jánovo svedec­tvo: Keď Židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?


Verš v kontexte

18 Boha ni­kto ni­kdy ne­videl. Jed­norodený Syn, Boh, ktorý je v lone Ot­ca, nám ho zjavil. 19 Toto je Jánovo svedec­tvo: Keď Židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty? 20 On vy­znal a nezap­rel. Vy­znal: Ja nie som Mesiáš.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

19 A toto je to svedoc­tvo Jánovo, keď boli po­slali k nemu Židia z Jeruzalema kňazov a Levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?

Evanjelický

19 A toto je svedec­tvo Jánovo, keď židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty?

Ekumenický

19 Toto je Jánovo svedec­tvo: Keď Židia z Jeruzalema po­slali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho opýtali: Kto si ty?

Bible21

19 Toto je Janovo svě­de­ctví, když ži­dovští před­sta­vení po­sla­li z Je­ruzalé­ma kněze a levi­ty s otázkou: „Kdo jsi?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček