EkumenickýJán1,16

Ján 1:16

Evanjelium podľa Jána

Z jeho pl­nos­ti sme my všet­ci prijali, milosť za milosťou.


Verš v kontexte

15 Ján vy­dal o ňom svedec­tvo a volal: To je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, čo pri­chádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 16 Z jeho pl­nos­ti sme my všet­ci prijali, milosť za milosťou. 17 Zákon bol totiž daný skr­ze Mojžiša, no milosť a prav­da prišli skr­ze Ježiša Kris­ta.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 A z jeho pl­nos­ti sme my všet­ci vzali, a to milosť za milosť.

Evanjelický

16 Z Jeho pl­nos­ti sme zais­te všet­ci prijali, a to milosť nad milosť.

Ekumenický

16 Z jeho pl­nos­ti sme my všet­ci prijali, milosť za milosťou.

Bible21

16 Z jeho plnosti jsme všich­ni přijali, a sice mi­lost za mi­lost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček