EkumenickýJán1,15

Ján 1:15

Evanjelium podľa Jána

Ján vy­dal o ňom svedec­tvo a volal: To je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, čo pri­chádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.


Verš v kontexte

14 A Slovo sa stalo telom a pre­bývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jed­norodený Syn, pl­ný milos­ti a prav­dy. 15 Ján vy­dal o ňom svedec­tvo a volal: To je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, čo pri­chádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. 16 Z jeho pl­nos­ti sme my všet­ci prijali, milosť za milosťou.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

15 Ján svedčil o ňom a volal: Toto je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, ktorý pri­chádza po mne, pred­išiel ma, pre­tože bol pr­vší než ja.

Evanjelický

15 Ján svedčil o Ňom volajúc: Toto je Ten, o ktorom som po­vedal: Ten, ktorý pri­chádza po mne, je predo mnou, pre­tože bol skôr ako ja.

Ekumenický

15 Ján vy­dal o ňom svedec­tvo a volal: To je ten, o ktorom som po­vedal: Ten, čo pri­chádza po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.

Bible21

15 Jan o něm vy­dával svě­de­ctví a vo­lal: „To­to je ten, o němž jsem ře­kl: Ten, který při­chází za mnou, je pře­de mnou, ne­boť byl dříve než já.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček