EkumenickýJán1,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:13

Evanjelium podľa Jána

tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiados­ti, ani z vôle muža, ale z Boha.


Verš v kontexte

12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi; 13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiados­ti, ani z vôle muža, ale z Boha. 14 A Slovo sa stalo telom a pre­bývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jed­norodený Syn, pl­ný milos­ti a prav­dy.

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

13 ktorí nie z kr­ví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.

Evanjelický

13 ktorí boli splodení nie z kr­vi, ani z teles­nej žiados­ti, ani z vôle muža, ale z Boha.

Ekumenický

13 tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiados­ti, ani z vôle muža, ale z Boha.

Bible21

13 Ta­koví nejsou na­ro­zeni z krve, ani z vůle tě­la, ani z vůle muže, ale z Bo­ha.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček