EkumenickýJán1,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ján 1:11

Evanjelium podľa Jána

Do svoj­ho vlast­ného prišiel, ale jeho vlast­ní ho ne­prijali.


Verš v kontexte

10 Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho ne­spoz­nal. 11 Do svoj­ho vlast­ného prišiel, ale jeho vlast­ní ho ne­prijali. 12 Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi;

späť na Ján, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Prišiel do svoj­ho vlast­ného, a jeho vlastní ho ne­prijali!

Evanjelický

11 Do svoj­ho vlast­ného prišiel, a Jeho vlast­ní Ho ne­prijali.

Ekumenický

11 Do svoj­ho vlast­ného prišiel, ale jeho vlast­ní ho ne­prijali.

Bible21

11 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho ne­při­ja­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček