EkumenickýJakubov5,7

Jakubov 5:7

Buďte teda tr­pez­liví, bratia, až do príchodu Pána. Po­zrite: Roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme a tr­pez­livo čaká, kým nedos­tane jesen­ný i jar­ný dážď.


Verš v kontexte

6 Od­súdili ste a za­bili ste spravod­livého — ne­od­poruje vám! 7 Buďte teda tr­pez­liví, bratia, až do príchodu Pána. Po­zrite: Roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme a tr­pez­livo čaká, kým nedos­tane jesen­ný i jar­ný dážď. 8 Aj vy buďte tr­pez­liví a po­sil­nite si srd­cia, lebo Pánov príchod sa pri­blížil.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

7 A tedy po­zhovej­te, bratia, až do príchodu Pánov­ho. Hľa, roľník očakáva vzác­ny plod zeme a čaká naň tr­pez­livo, až do­stane včas­ný a po­zdný dážď.

Evanjelický

7 Tak buďte, bratia, tr­pez­liví až do príchodu Pánov­ho. Aj­hľa, roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme, tr­pez­livo ju vy­čkáva, až sa jej do­stane jesen­ného a jar­ného dažďa.

Ekumenický

7 Buďte teda tr­pez­liví, bratia, až do príchodu Pána. Po­zrite: Roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme a tr­pez­livo čaká, kým nedos­tane jesen­ný i jar­ný dážď.

Bible21

7 Bratři, buď­te trpě­liví až do Pánova přícho­du. Ví­te, jak rolník očekává draho­cennou úro­du země – trpě­livě na ni čeká, dokud ne­při­jde raný i pozdní déšť.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček