EkumenickýJakubov5,6

Jakubov 5:6

Od­súdili ste a za­bili ste spravod­livého — ne­od­poruje vám!


Verš v kontexte

5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vy­kŕmili ste si srd­cia ako v deň za­bíjačky. 6 Od­súdili ste a za­bili ste spravod­livého — ne­od­poruje vám! 7 Buďte teda tr­pez­liví, bratia, až do príchodu Pána. Po­zrite: Roľník vy­čkáva vzác­nu úrodu zeme a tr­pez­livo čaká, kým nedos­tane jesen­ný i jar­ný dážď.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

6 Od­súdili ste, za­vraždili ste spraved­livého, ne­protiví sa vám.

Evanjelický

6 Súdili a vraždili ste spravod­livého - ne­protiví sa vám!

Ekumenický

6 Od­súdili ste a za­bili ste spravod­livého — ne­od­poruje vám!

Bible21

6 Od­sou­di­li jste a za­vraž­di­li sprave­dlivého; on se ne­bránil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček