EkumenickýJakubov5,5

Jakubov 5:5

Na zemi ste hodovali a hýrili. Vy­kŕmili ste si srd­cia ako v deň za­bíjačky.


Verš v kontexte

4 Hľa, mzda, ktorú ste za­držali robot­níkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žen­cov došiel k ušiam Pána zá­stupov. 5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vy­kŕmili ste si srd­cia ako v deň za­bíjačky. 6 Od­súdili ste a za­bili ste spravod­livého — ne­od­poruje vám!

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Roz­košili ste na zemi a zbuj­neli ste, vy­kŕmili ste svoje srd­cia ako na deň za­bitia.

Evanjelický

5 Hýrili ste na zemi a hodovali; vy­kŕmili ste si srd­cia [ako] v deň za­bíjačky!

Ekumenický

5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vy­kŕmili ste si srd­cia ako v deň za­bíjačky.

Bible21

5 Ži­li jste na zemi v rozkoši a v požit­cích; vy­kr­mi­li jste se ke dni porážky!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček