EkumenickýJakubov5,4

Jakubov 5:4

Hľa, mzda, ktorú ste za­držali robot­níkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žen­cov došiel k ušiam Pána zá­stupov.


Verš v kontexte

3 vaše zlato a strieb­ro zhr­dzavelo a ich hr­dza bude svedec­tvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si na­hromadili bohat­stvo. 4 Hľa, mzda, ktorú ste za­držali robot­níkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žen­cov došiel k ušiam Pána zá­stupov. 5 Na zemi ste hodovali a hýrili. Vy­kŕmili ste si srd­cia ako v deň za­bíjačky.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

4 Hľa, práca robot­níkov, ktorí žali vaše polia, za­držaná kričí od vás, a volanie žen­cov prišlo do uší Pána Zá­stupov.

Evanjelický

4 Aj­hľa, mzda, ktorú ste za­držali robot­níkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žen­cov došiel k ušiam Pána moc­nos­tí!

Ekumenický

4 Hľa, mzda, ktorú ste za­držali robot­níkom, čo vám zožali polia, kričí, a krik žen­cov došiel k ušiam Pána zá­stupov.

Bible21

4 Slyší­te? To křičí mz­da, kte­rou jste ode­pře­li dělníkům, kteří dře­li na vašich po­lích! Vo­lání žen­ců došlo slu­chu Hos­po­di­na zástupů!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček