EkumenickýJakubov5,16

Jakubov 5:16

Vy­znávaj­te si teda na­vzájom hriechy a mod­lite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účin­ná mod­lit­ba spravod­livého.


Verš v kontexte

15 A mod­lit­ba viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tia sa mu. 16 Vy­znávaj­te si teda na­vzájom hriechy a mod­lite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účin­ná mod­lit­ba spravod­livého. 17 Eliáš bol človek ako my, ale keď sa hor­livo mod­lil, aby ne­pršalo, ne­pršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Teda vy­znávaj­te si jeden druhému hriechy a mod­lite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze mod­lit­ba spraved­livého pôsobiaca.

Evanjelický

16 Pre­to si vy­znávaj­te na­vzájom hriechy a na­vzájom sa mod­lite za seba, aby ste sa vy­liečili. Mnoho zmôže v účin­koch mod­lit­ba spravod­livého.

Ekumenický

16 Vy­znávaj­te si teda na­vzájom hriechy a mod­lite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účin­ná mod­lit­ba spravod­livého.

Bible21

16 Vy­znávej­te si navzájem své hří­chy a mod­lete se jedni za druhé, abys­te byli uz­dra­veni. Vrou­cí mod­lit­ba sprave­dlivého dokáže mno­ho.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček