EkumenickýJakubov5,15

Jakubov 5:15

A mod­lit­ba viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tia sa mu.


Verš v kontexte

14 Je nie­kto medzi vami chorý? Nech si za­volá starších cir­kvi a nech sa nad ním mod­lia, keď ho v Pánovom mene po­mažú olejom. 15 A mod­lit­ba viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tia sa mu. 16 Vy­znávaj­te si teda na­vzájom hriechy a mod­lite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účin­ná mod­lit­ba spravod­livého.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

15 A mod­lit­ba viery uzdraví chorého, a Pán ho po­z­dvih­ne, a jest­li urobil hriechy, od­pus­tí sa mu.

Evanjelický

15 A mod­lit­ba z viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tí sa mu.

Ekumenický

15 A mod­lit­ba viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tia sa mu.

Bible21

15 Mod­lit­ba ví­ry uz­draví ne­mo­cného, Pán ho pozdvih­ne, a pokud spá­chal nějaké hří­chy, bude mu odpuštěno.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček