EkumenickýJakubov5,14

Jakubov 5:14

Je nie­kto medzi vami chorý? Nech si za­volá starších cir­kvi a nech sa nad ním mod­lia, keď ho v Pánovom mene po­mažú olejom.


Verš v kontexte

13 Tr­pí nie­kto medzi vami? Nech sa mod­lí! Raduje sa nie­kto? Nech spieva žal­my! 14 Je nie­kto medzi vami chorý? Nech si za­volá starších cir­kvi a nech sa nad ním mod­lia, keď ho v Pánovom mene po­mažú olejom. 15 A mod­lit­ba viery za­chráni chorého a Pán ho po­z­dvih­ne. A ak sa do­pus­til hriechov, od­pus­tia sa mu.

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Je nie­kto ne­moc­ný medzi vami? Nech si za­volá starších sboru, a nech sa mod­lia nad ním po­mažúc ho olejom v mene Pánovom.

Evanjelický

14 Je nie­kto chorý medzi vami? Nech si za­volá starších zboru a nech sa mod­lia nad ním, keď ho v Pánovom mene po­mazali olejom.

Ekumenický

14 Je nie­kto medzi vami chorý? Nech si za­volá starších cir­kvi a nech sa nad ním mod­lia, keď ho v Pánovom mene po­mažú olejom.

Bible21

14 Je někdo z vás ne­mo­cný? Ať za­vo­lá starší sbo­ru a ti ať se za něj mod­lí a mažou ho ole­jem v Pánově jménu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček