EkumenickýJakubov5,12

Jakubov 5:12

Predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste ne­prepad­li súdu.


Verš v kontexte

11 Hľa, blaho­slavíme vy­trvalých. Počuli ste o Jóbovej vy­trvalos­ti a videli ste, k čomu ho Pán na­koniec pri­viedol. Veď Pán je milo­sr­d­ný a ľútos­tivý. 12 Predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste ne­prepad­li súdu. 13 Tr­pí nie­kto medzi vami? Nech sa mod­lí! Raduje sa nie­kto? Nech spieva žal­my!

späť na Jakubov, 5

Príbuzné preklady Roháček

12 A predo všet­kým, moji bratia, ne­prisahaj­te ani na nebo ani na zem ani nijakej inej prísahy. Ale nech je vaše áno áno a vaše nie nie, aby ste ne­pad­li pod súd.

Evanjelický

12 A predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te: ani na nebo, ani na zem, ani akoukoľvek inou prísahou. Ale vaše áno nech je áno, a nie (nech je) nie, aby ste ne­prepad­li súdu.

Ekumenický

12 Predovšet­kým, bratia moji, ne­prisahaj­te ani na nebo, ani na zem, ani nijakou inou prísahou. Vaše áno nech je áno a vaše nie nech je nie, aby ste ne­prepad­li súdu.

Bible21

12 Pře­devším však, bratři mo­ji, ne­přísahej­te – ani při ne­bi, ani při ze­mi, ani žádnou ji­nou přísahou – ale ať vaše „Ano“ zna­mená ano a „Ne“ ne, abys­te ne­by­li od­sou­zeni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček