EkumenickýJakubov1,7

Jakubov 1:7

Taký človek nech si ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána;


Verš v kontexte

6 Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek po­chybovania, lebo kto po­chybuje, podobá sa mor­skej vl­ne, hnanej a zmietanej vet­rom. 7 Taký človek nech si ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána; 8 je to muž vnútor­ne roz­pol­tený a ne­stály vo všet­kom svojom počínaní.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

7 Lebo nech sa nedom­nieva taký človek, že do­stane voľačo od Pána.

Evanjelický

7 Lebo nech si taký človek ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána -

Ekumenický

7 Taký človek nech si ne­mys­lí, že do­stane niečo od Pána;

Bible21

7 Ať nikdo ta­kový nečeká, že od Pá­na něco do­stane –

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček