EkumenickýJakubov1,18

Jakubov 1:18

Zo svojej vôle nás splodil slovom prav­dy, aby sme boli ako pr­votina jeho stvorenia.


Verš v kontexte

17 Každý dob­rý údel a každý do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet pre­meny ani tieňa zmeny. 18 Zo svojej vôle nás splodil slovom prav­dy, aby sme boli ako pr­votina jeho stvorenia. 19 Vedz­te, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rých­ly, keď treba počúvať, po­malý, keď má hovoriť, po­malý do hnevu.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A chcúc to tak, splodil nás slovom prav­dy, aby sme boli jakousi pr­votinou jeho stvorení!

Evanjelický

18 Zo svojej vôle splodil nás slovom prav­dy, aby sme boli akousi pr­votinou Jeho stvorení. Vedz­te, bratia moji milovaní:

Ekumenický

18 Zo svojej vôle nás splodil slovom prav­dy, aby sme boli ako pr­votina jeho stvorenia.

Bible21

18 Ze své vůle nás zplo­dil slovem prav­dy, abychom byli prvo­ti­nou jeho stvoření.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček