EkumenickýJakubov1,17

Jakubov 1:17

Každý dob­rý údel a každý do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet pre­meny ani tieňa zmeny.


Verš v kontexte

16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní. 17 Každý dob­rý údel a každý do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet pre­meny ani tieňa zmeny. 18 Zo svojej vôle nás splodil slovom prav­dy, aby sme boli ako pr­votina jeho stvorenia.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Každé dob­ré danie a každý do­konalý dar so­stupuje s hora od Otca svetiel, u ktorého nieto zmeny, alebo nejakého obratu za­tônenia.

Evanjelický

17 Len dob­rý údel a len do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, u ktorého nieto pre­meny ani za­tienenia (pre) od­vrátenie sa.

Ekumenický

17 Každý dob­rý údel a každý do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet pre­meny ani tieňa zmeny.

Bible21

17 Všech­no dob­ré a doko­nalé je dar shů­ry od Otce svě­tel, u něhož není žádná změ­na, žádný pro­měn­livý stín.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček