EkumenickýJakubov1,16

Jakubov 1:16

Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní.


Verš v kontexte

15 Žiados­tivosť po­tom, keď počne, porodí hriech a vy­konaný hriech splodí sm­rť. 16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní. 17 Každý dob­rý údel a každý do­konalý dar po­chádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet pre­meny ani tieňa zmeny.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Neb­lúďte, moji milovaní bratia!

Evanjelický

16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní!

Ekumenický

16 Ne­mýľte sa, bratia moji milovaní.

Bible21

16 Ne­pleť­te se, mi­lovaní bratři!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček