EkumenickýJakubov1,12

Jakubov 1:12

Blaho­slavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prij­me veniec života, ktorý Pán za­sľúbil tým, čo ho milujú.


Verš v kontexte

11 Vy­j­de sln­ko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opad­ne a krása jej zjavu zanik­ne. Tak zanik­ne i boháč vo svojom počínaní. 12 Blaho­slavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prij­me veniec života, ktorý Pán za­sľúbil tým, čo ho milujú. 13 Ni­kto nech v čase skúšky nehovorí: Boh ma po­kúša! Veď Boha ne­možno po­kúšať na zlé a ani on sám ni­koho ne­pokúša.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Blaho­slavený muž, ktorý znáša po­kušenia, lebo keď bude zkúsený a dokáže sa, do­stane korunu života, ktorú Pán za­sľúbil tým, ktorí ho milujú.

Evanjelický

12 Blaho­slavený muž, ktorý vy­tr­vá v po­kúšaní, lebo keď sa osvedčil, prij­me veniec života, ktorý za­sľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.

Ekumenický

12 Blaho­slavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prij­me veniec života, ktorý Pán za­sľúbil tým, čo ho milujú.

Bible21

12 Blaze člověku, který pro­chází zkouškou! Až se osvědčí, získá ko­ru­nu živo­ta, kte­rou Pán za­s­lí­bil těm, kdo ho mi­lu­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček