EkumenickýIzaiáš9,5

Izaiáš 9:5

Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Ob­divuhod­ný rad­ca, Moc­ný Boh, Večný Otec, Knieža po­koja.


Verš v kontexte

4 Každá obuv, ktorej dupot otriasa zemou, a každý kr­vou zmáčaný plášť budú spálené a strávi ich oheň. 5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Ob­divuhod­ný rad­ca, Moc­ný Boh, Večný Otec, Knieža po­koja. 6 Miera jeho vlády a po­koj nebude mať kon­ca na Dávidovom tróne a v jeho kráľov­stve, ktoré upev­ní a po­sil­ní právom a spravod­livosťou od­teraz až naveky. Hor­livosť Hos­podina zá­stupov to urobí.

späť na Izaiáš, 9

Príbuzné preklady Roháček

5 Lebo každá zbraň ozb­rojen­ca, používaná s hr­motom, i každé rúcho, po­váľané v kr­vi, bude na spálenie, za po­krm ohňu.

Evanjelický

5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežat­stvo, jeho meno bude: Pred­iv­ný rad­ca, Moc­ný Boh, Otec večnos­ti, Knieža po­koja.

Ekumenický

5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Ob­divuhod­ný rad­ca, Moc­ný Boh, Večný Otec, Knieža po­koja.

Bible21

5 Vž­dyť se nám na­ro­di­lo dítě, byl nám dán syn;na jeho ra­menou spoči­ne vládaa bude nazýván: Podivuhodný rád­ce, Mo­cný Bůh, Otec věčnosti, Kníže poko­je.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček