EkumenickýIzaiáš66,6

Izaiáš 66:6

Hlas­ný hr­mot sa ozýva z mesta, hluk z chrámu. Je to hlas Hos­podina; spláca od­platu svojim ne­priateľom.


Verš v kontexte

5 Počuj­te slovo Hos­podina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás od­str­kujú pre moje meno, hovoria: Nech Hos­podin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť! Oni však budú za­han­bení. 6 Hlas­ný hr­mot sa ozýva z mesta, hluk z chrámu. Je to hlas Hos­podina; spláca od­platu svojim ne­priateľom. 7 Prv než prišli boles­ti, porodila, prv než prišli na ňu kŕče, pri­vied­la na svet chlap­ca.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

6 Čuj­te! Zvuk hr­motu počuť z mes­ta, hlas z chrámu, hlas Hos­podinov, ktorý dáva od­platu svojim ne­priateľom.

Evanjelický

6 Čuj, hukot znie z mes­ta! Hlas znie z chrámu! Hlas Hos­podina, ktorý od­platí svojim ne­priateľom za ich činy.

Ekumenický

6 Hlas­ný hr­mot sa ozýva z mesta, hluk z chrámu. Je to hlas Hos­podina; spláca od­platu svojim ne­priateľom.

Bible21

6 Z měs­ta je slyšet hluk! Hlas je slyšet z chrámu! Hlas Hospodinův, který svým ne­přá­te­lům nese odpla­tu!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček