EkumenickýIzaiáš66,24

Izaiáš 66:24

Vy­j­dú a budú hľadieť na mŕt­voly mužov, ktorí sa po­stavili proti mne. Áno, ich červ ne­um­rie a oheň ne­vyhas­ne. Každému budú od­pudzujúci.


Verš v kontexte

22 Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hos­podina —, tak bude tr­vať vaše po­tom­stvo a vaše meno. 23 Stane sa, že pri každom nov­mesiaci a sobotu čo sobotu sa každý príde po­kloniť predo mňa, hovorí Hos­podin. 24 Vy­j­dú a budú hľadieť na mŕt­voly mužov, ktorí sa po­stavili proti mne. Áno, ich červ ne­um­rie a oheň ne­vyhas­ne. Každému budú od­pudzujúci.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

24 A vy­j­dú a uvidia mŕt­ve telá ľudí, ktorí sa spreneverili proti mne, lebo ich červ nezom­rie, a ich oheň ne­vyhas­ne, a budú ošk­livosťou každému telu.

Evanjelický

24 Keď vy­j­dú, uvidia mŕt­voly ľudí, ktorí od­pad­li odo mňa, lebo ich červ ne­umiera a ich oheň nehas­ne, a budú ošk­livosťou pre každého.

Ekumenický

24 Vy­j­dú a budú hľadieť na mŕt­voly mužov, ktorí sa po­stavili proti mne. Áno, ich červ ne­um­rie a oheň ne­vyhas­ne. Každému budú od­pudzujúci.

Bible21

24 Vy­jdou a spatří mrt­vo­lytěch, kdo se pro­ti mně vzbouřili. Jejich červ to­tiž ne­hyne a je­jich oheň ne­has­ne – všem li­dem bu­dou k výstraze!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček