EkumenickýIzaiáš66,23

Izaiáš 66:23

Stane sa, že pri každom nov­mesiaci a sobotu čo sobotu sa každý príde po­kloniť predo mňa, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

22 Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hos­podina —, tak bude tr­vať vaše po­tom­stvo a vaše meno. 23 Stane sa, že pri každom nov­mesiaci a sobotu čo sobotu sa každý príde po­kloniť predo mňa, hovorí Hos­podin. 24 Vy­j­dú a budú hľadieť na mŕt­voly mužov, ktorí sa po­stavili proti mne. Áno, ich červ ne­um­rie a oheň ne­vyhas­ne. Každému budú od­pudzujúci.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

23 A stane sa, že od mesiaca do mesiaca a od soboty do soboty bude pri­chádzať každé telo, aby sa klaňalo predo mnou, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

23 A od nov­mesiaca po nov­mesiac a odo dňa od­počin­ku po deň od­počin­ku pri­chádzať bude každé telo klaňať sa predo mnou - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

23 Stane sa, že pri každom nov­mesiaci a sobotu čo sobotu sa každý príde po­kloniť predo mňa, hovorí Hos­podin.

Bible21

23 Od novo­luní do novoluní, od so­bo­ty do so­bo­typři­cházet bu­dou všich­ni lidé, aby se mi klaně­li, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček