EkumenickýIzaiáš66,22

Izaiáš 66:22

Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hos­podina —, tak bude tr­vať vaše po­tom­stvo a vaše meno.


Verš v kontexte

21 Aj z nich si po­vyberám kňazov a levitov, hovorí Hos­podin. 22 Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hos­podina —, tak bude tr­vať vaše po­tom­stvo a vaše meno. 23 Stane sa, že pri každom nov­mesiaci a sobotu čo sobotu sa každý príde po­kloniť predo mňa, hovorí Hos­podin.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

22 Lebo jako tie nové nebesia a tá nová zem, ktoré ja učiním, budú stáť predo mnou, hovorí Hos­podin, tak bude stáť vaše semeno a vaše meno.

Evanjelický

22 Lebo ako na­trvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím - znie výrok Hos­podinov - tak bude mať stálosť vaše po­tom­stvo a vaše meno.

Ekumenický

22 Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hos­podina —, tak bude tr­vať vaše po­tom­stvo a vaše meno.

Bible21

22 Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou pře­de mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši po­tom­ci.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček