EkumenickýIzaiáš66,21

Izaiáš 66:21

Aj z nich si po­vyberám kňazov a levitov, hovorí Hos­podin.


Verš v kontexte

20 Všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov prinesú na koňoch, na vozoch, nosid­lách, muliciach a ťavách ako obetu pre Hos­podina na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hos­podin; tak ako prinášajú Iz­raeliti po­kr­movú obetu v čistej nádobe do domu Hos­podina. 21 Aj z nich si po­vyberám kňazov a levitov, hovorí Hos­podin. 22 Lebo ako nové nebesia a nová zem, ktoré ja tvorím, stoja predo mnou — znie výrok Hos­podina —, tak bude tr­vať vaše po­tom­stvo a vaše meno.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

21 A vez­mem aj z nich za kňazov a levitov, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

21 Aj z nich si vez­mem nie­ktorých za kňazov, za levítov - hovorí Hos­podin.

Ekumenický

21 Aj z nich si po­vyberám kňazov a levitov, hovorí Hos­podin.

Bible21

21 A i z nich něk­teré při­jmu za kněží a levi­ty, praví Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček