EkumenickýIzaiáš66,12

Izaiáš 66:12

Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja pri­vádzam k nej po­koj ako rieku a slávu národov ako roz­vod­nený po­tok. Budete sať, v náručí vás budú nosiť a na kolenách vás budú lás­kať.


Verš v kontexte

11 aby ste moh­li sať a na­sýtiť sa z pŕs jej útechy, aby ste moh­li čo naj­viac vy­piť a po­tešiť sa z ňadra jej slávy. 12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja pri­vádzam k nej po­koj ako rieku a slávu národov ako roz­vod­nený po­tok. Budete sať, v náručí vás budú nosiť a na kolenách vás budú lás­kať. 13 Ako keď nie­koho po­tešuje mat­ka, tak vás ja budem po­tešovať; v Jeruzaleme budete po­tešení.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ob­rátim naň po­koj ako rieku a jako roz­vod­nený po­tok slávu národov. A tak budete ssať, a budete nosení pri boku na rukách a hlad­kaní na kolenách.

Evanjelický

12 Lebo tak­to vraví Hos­podin: Aj­hľa, ja rozp­res­triem až k nemu blaho­byt ako rieku a bohat­stvo národov ako dravý po­tok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú lás­kať.

Ekumenický

12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja pri­vádzam k nej po­koj ako rieku a slávu národov ako roz­vod­nený po­tok. Budete sať, v náručí vás budú nosiť a na kolenách vás budú lás­kať.

Bible21

12 Ne­boť toto praví Hospodin: Hle – jako ře­kou za­plavím ji poko­je­ma slávou národů jako roz­vodněným potokem. Budete se ko­jit v jejím náručí, na jejím klíně bu­dete laskáni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček