EkumenickýIzaiáš66,11

Izaiáš 66:11

aby ste moh­li sať a na­sýtiť sa z pŕs jej útechy, aby ste moh­li čo naj­viac vy­piť a po­tešiť sa z ňadra jej slávy.


Verš v kontexte

10 Raduj­te sa s dcérou jeruzalem­skou! Plesaj­te v nej všet­ci, čo ju milujete. Tešte sa s ňou pre­veľmi všet­ci, čo sa nad ňou rmútite, 11 aby ste moh­li sať a na­sýtiť sa z pŕs jej útechy, aby ste moh­li čo naj­viac vy­piť a po­tešiť sa z ňadra jej slávy. 12 Lebo tak­to hovorí Hos­podin: Hľa, ja pri­vádzam k nej po­koj ako rieku a slávu národov ako roz­vod­nený po­tok. Budete sať, v náručí vás budú nosiť a na kolenách vás budú lás­kať.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

11 Aby ste ssali a na­sýtili sa z pŕs jeho po­tešení, aby ste sa nadájali a mali roz­koš z jeho veľkej slávy.

Evanjelický

11 aby ste sa do­sýta na­sali z jeho pŕs po­skytujúcich útechu, aby ste sa na­pájali roz­košou na jeho sláv­nych ňad­rách.

Ekumenický

11 aby ste moh­li sať a na­sýtiť sa z pŕs jej útechy, aby ste moh­li čo naj­viac vy­piť a po­tešiť sa z ňadra jej slávy.

Bible21

11 Bu­dete sát do sytosti z prsů její útěchy, zalykat se rozkoší v jejím kyprém náručí!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček