EkumenickýIzaiáš66,10

Izaiáš 66:10

Raduj­te sa s dcérou jeruzalem­skou! Plesaj­te v nej všet­ci, čo ju milujete. Tešte sa s ňou pre­veľmi všet­ci, čo sa nad ňou rmútite,


Verš v kontexte

9 Či ja ot­vorím život a nedám zrodiť sa dieťaťu? — hovorí Hos­podin. Či ja, čo umožňujem zrod dieťaťa, uzav­riem lono? — hovorí tvoj Boh. 10 Raduj­te sa s dcérou jeruzalem­skou! Plesaj­te v nej všet­ci, čo ju milujete. Tešte sa s ňou pre­veľmi všet­ci, čo sa nad ňou rmútite, 11 aby ste moh­li sať a na­sýtiť sa z pŕs jej útechy, aby ste moh­li čo naj­viac vy­piť a po­tešiť sa z ňadra jej slávy.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

10 Raduj­te sa s Jeruzalemom a plesaj­te v ňom všet­ci, ktorí ho milujete! Veseľte sa s ním veľmi všet­ci, ktorí ste smútili nad ním!

Evanjelický

10 Raduj­te sa s Jeruzalemom a jasaj­te v ňom všet­ci, ktorí ho milujete. Radost­ne plesaj­te s ním všet­ci, ktorí trúch­lite nad ním,

Ekumenický

10 Raduj­te sa s dcérou jeruzalem­skou! Plesaj­te v nej všet­ci, čo ju milujete. Tešte sa s ňou pre­veľmi všet­ci, čo sa nad ňou rmútite,

Bible21

10 S Dce­rou je­ruzalém­s­kou se veselte, všichni, kdo ji mi­lu­jete, jásejte! Radujte se, ra­duj­te spo­lu s ní, všichni, kdo jste nad ní truch­li­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček